กระทรวงอุตสาหกรรมไม่หวั่นเศรษฐกิจขาลง มั่นใจปีนี้ ลงทุนรวมทะลุล้านล้านบาท

 กระทรวงอุตสาหกรรมไม่หวั่นเศรษฐกิจขาลง มั่นใจปีนี้ ลงทุนรวมทะลุล้านล้านบาท 

              นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานสถิติคำขอรับส่งเสริมการลงทุนช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – กรกฎาคม  2556)  มีทั้งสิ้น 1,192 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 664,200 ล้านบาท ซึ่งจำนวนโครงการใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน  1,184 โครงการ สำหรับมูลค่าเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น  28.6% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ายื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 516,300 ล้านบาท ทั้งนี้ กิจการที่มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุด อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 322 โครงการ เงินลงทุน 316,900 ล้านบาท รองมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 254 โครงการ เงินลงทุน 162,000 ล้านบาท โครงการ ขนาดใหญ่ที่เตรียมจะลงทุนได้แก่ กิจการประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะและโลหะปั๊มขึ้นรูป อันดับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และผลิตผลจากการเกษตร 250 โครงการ เงินลงทุน 88,100 ล้านบาท โครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมจะลงทุนได้แก่ กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า  แนวโน้มการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีการชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ แต่ภาพรวมการลงทุนทั้งปี บีโอไอ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ระดับไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท เนื่องจาก ช่วงครึ่งปีแรกการขอรับส่งเสริมฯไปแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท