กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออก 'กรีนการ์ด' ดึงผู้บริโภคหนุนสินค้าสีเขียว

                   กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออก 'กรีนการ์ด' ดึงผู้บริโภคหนุนสินค้าสีเขียว  

           นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยกระทรวง มีแผนการหลายอย่าง เช่น การยกระดับตราสัญลักษณ์ให้มีความสำคัญ เช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์เบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้า การออกบัตรกรีนการ์ด เพื่อสะสมคะแนนเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้มาตรฐานสีเขียว ซึ่งเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งโรงงานที่ขายสินค้าได้มากขึ้น ผู้บริโภคได้รับส่วนลด และประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งหากทำได้ ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ระหว่างการร่างแผนการส่งเสริมการลงทุนปี2557-2562 โดยจะพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ด้วย ดังนั้นโรงงานที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ก็มีสิทธิ์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า

          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายพสุ โลหารชุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวง     ให้ความสำคัญในการร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งในปี 2556 มีสถานประกอบการได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 216 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีนี้ 150 ราย