ส่งออกดิ่งเหวลบ 3 เดือนติด จ่อถกทูตพาณิชย์ปรับแผนดันเต็มสูบ

  ส่งออกดิ่งเหวลบ 3 เดือนติด จ่อถกทูตพาณิชย์ปรับแผนดันเต็มสูบ  

      นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกในเดือนกรกฎาคมว่า มีมูลค่า 19,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.48% ในรูปของเงินบาท มีมูลค่า 584,273 ล้านบาท ลดลง 3.41% ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา โดยมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ทั้งในยูโรโซน สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน เศรษฐกิจยังคงถดถอย และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความต้องการนำเข้าสินค้าไทย ทำให้ยอดส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลัก ในภาพรวมลดลง 4% และตลาดรองอย่างตลาดตะวันออกกลาง ลดลง 13.9% นอกจากนี้ การส่งสินค้าในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ ภาพรวมลดลง 3.1% ขณะเดียวกันในหมวดสินค้าเกษตร ก็ลดลง 8.8% เช่นกัน ขณะที่ การนำเข้าในเดือนกรกฎาคม 2556  มีมูลค่า 21,345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.08% ในรูปแบบเงินบาท 662,433 ล้านบาท ลดลง 0.85% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม 2556 ขาดดุลการค้า 2,281 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปเงินบาท 78,159 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม สำหรับเป้าหมายการส่งออก แม้เคยมีการทบทวนมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนแต่เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขการส่งออกของไทยยังไม่ดีนัก ดังนั้น ในเดือน