กทพ. ปิดระบบให้บริการเติมเงิน Easy Pass ทุกช่องทาง ระหว่าง 4 ทุ่ม จนถึง ตี 4 ของทุกวัน

 กทพ. ปิดระบบให้บริการเติมเงิน Easy Pass ทุกช่องทาง ระหว่าง 4 ทุ่ม จนถึง ตี 4 ของทุกวัน 

      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดปิดระบบให้บริการเติมเงินในบัตร Easy Passทุกช่องทาง  ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินที่ช่องผ่านทาง การเติมเงินที่อาคารด่านฯ รวมถึงการเติมเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคาร  เคาน์เตอร์เซอร์วิสและบัตรเครดิต VISA ในทุกกรณี ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน เพื่แก้ไขปัญหา  และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น     ทั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑ เดือน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บัตร Easy Passยังสามารถผ่านช่อง Easy Pass ได้ตามปกติ
 
                                  
              สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ Easy Pass พบว่า เกิดจากข้อมูลการเติมเงินเข้าระบบEasy Pass  รวมถึงข้อมูลการผ่านทางทุกรายการจะถูกส่งมาประมวลผลที่ฐานข้อมูลกลางของระบบ (Center  System: CS)ทั้งหมด (โดยข้อมูลจะถูกส่งจากช่อง Easy Pass มายังตัวอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางฯและส่งต่อไปยังฐานข้อมูลกลาง) และฐานข้อมูลกลางต้องทำการประมวลผลก่อน   แล้วจึงจัดส่งข้อมูลยอดเงินคงเหลือของบัตรจากฐานข้อมูลมายังช่อง-ทางที่ผู้ใช้บริการผ่านทาง  ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ต้องใช้เวลาดำเนินการแตกต่างกัน  แต่ไม่เกิน ๑๕ นาที  โดยเฉพาะ ปัจจุบัน นับตั้งแต่ กทพ. ยกเลิกเงินค่าประกันบัตร Easy Pass  ปรากฎว่า มีจำนวนผู้ใช้บริการ Easy Pass เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น  จากที่มียอดใช้งานเฉลี่ย  ๓๐๐,๐๐๐  รายการ/วัน เป็นเฉลี่ยกว่า  ๖๐๐,๐๐๐  รายการ/วัน  ทำให้ระยะเวลาการประมวลผลของระบบ Easy Pass ใช้เวลานานขึ้นด้วย   กทพ. จึงเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและประสิทธิภาพการประมวลผลของระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยได้ว่าจ้างบริษัท T-Net  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของศูนย์เทคโน-โลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อดำเนินตรวจสอบ
 
 
                  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ในทุกกรณี    ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินที่ช่องผ่านทางการเติมเงินที่ด่านฯ  รวมถึงการเติมเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และบัตรเครดิต VISA  ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑ เดือน  และ กทพ. ต้องขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ปัญหาการประมวลผลข้อมูลของระบบ Easy Pass จะคลี่คลายลงไปได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการปิดระบบให้บริการเติมเงิน ผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังสามารถผ่านช่อง EasyPass  ได้ตามปกติ  ทั้งนี้  มาตรการในระยะยาว  กทพ. จะได้เตรียมการระบบสำหรับรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก