22ก.ย.ติดเข็มกลัด”คาร์ฟรีเดย์”นั่งรถเมล์ขสมก.ฟรี

 22ก.ย.ติดเข็มกลัด”คาร์ฟรีเดย์”นั่งรถเมล์ขสมก.ฟรี 

               นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฝ่ายเดินรถองค์การ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 ก.ย.ของทุกปี ที่ทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและรถจักรยาน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยในปีนี้ กทม.จะมีการจัดจำหน่ายสัญลักษณ์วันคาร์ฟรีเดย์ ซึ่งเป็นเข็มกลัดติดอกเสื้อ  ที่แสดงถึงการรณรงค์การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ในวันคาร์ฟรีเดย์ ทั้งนี้ ขสมก.จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ดังกล่าว โดยจะให้ผู้ที่ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์คาร์ฟรีเดย์ของ กทม. ขึ้นใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก.ฟรี ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ เฉพาะในวันที่ 22 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ส่วนรถเมล์เอกชนร่วมบริการ ขสมก.จะส่งจดหมายขอความร่วมมือ แต่รถร่วมบริการจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยหรือไม่นั้น ไม่สามารถบังคับได้ เพราะเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ ทั้งนี้ ขสมก.ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอบอร์ด ขสมก.รับทราบ และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว