คลังยันลดภาษีสินค้าหรูไม่กระทบผู้ประกอบการไทย

 คลังยันลดภาษีสินค้าหรูไม่กระทบผู้ประกอบการไทย 

        นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  มาตรการลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นแหล่งชอปปิ้งพาราไดซ์เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อสินค้าแบรนด์เนมในประเทศ เพราะจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับการเห็นชอบครม. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

    ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาว่า  มีสินค้าประเภทใดที่จะปรับลดลงบ้าง  และอัตราที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่  โดยไม่กระทบกับสินค้าภายในประเทศ ตามที่ผู้ประกอบการหลายรายออกมาแสดงความเป็นห่วงในช่วงนี้  และการลดภาษีเป็นการลดเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

   สำหรับสินค้าแบรนด์เนมเข้าข่ายลดภาษีนำเข้า เช่น  กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และน้ำหอม  ที่ปัจจุบันเก็บภาษีเฉลี่ยประมาณ  30%  ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ที่เป็นแหล่งชอปปิงสินค้าหรูของนักท่องเที่ยว เก็บภาษีนำเข้าเพียง  0% ซึ่งการลดภาษีจะทำให้รัฐสูญเสียภาษีประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวตต์)  และภาษีนิติบุคคลเพิ่ม ขณะเดียวกันเห็นว่า  การลดภาษีสินแบรนด์เนมจะช่วยให้คนไทยไม่ต้องเดินทางไปซื้อต่างประเทศ ทำให้เงินไทยไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ

     ด้านนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ(สทน.) กล่าวว่า แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้าแนวหรูหราได้รับผลกระทบบ้างในบางส่วน เพราะนักท่องเที่ยวจะหันไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมากกว่า แต่อย่างไรก็นโยบายนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลไทย ซึ่งผู้ประกอบการอาจคุยกับรัฐบาลได้ เพื่อให้ปรับเพิ่มหรือลดได้ภาษีได้ หากผู้ประกอบการเดือดร้อนจริงๆ

    ทั้งนี้ในส่วนของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาซื้อสินค้า จะตัดสินใจเลือกซื้อแบบชัดเจนอยู่แล้ว เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพก็จะเน้นซื้อสินค้าแบรนด์เนม และ นักท่องเที่ยวระดับล่างถึงกลางก็จะซื้อสินค้าแบบชาวบ้านทั่วไป(โลคอลแบรนด์) ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวจึงไม่มากนัก