สอท.ลุ้นธุรกิจต่อเรือฟื้นปีหน้าหลังซบเซายาวนาน 5 ปี พาณิชย์เชื่อสดใสรับ AEC

 สอท.ลุ้นธุรกิจต่อเรือฟื้นปีหน้าหลังซบเซายาวนาน 5 ปี พาณิชย์เชื่อสดใสรับ AEC  

           นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมเรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือซบเซาต่อเนื่องมายาวนานกว่า 5 ปีแล้ว เนื่องจาก ผลกระทบของเศรษฐกิจโลก คาดว่า อุตสาหกรรมต่อเรือน่าจะฟื้นตัวในปีหน้าตามเศรษฐกิจโลก และจากราคาน้ำมันที่เพิ่ม สูงขึ้นจะจูงใจให้มีการลงทุนในการขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มปตท. มีแผนการลงทุน 5 ปีข้างหน้ากว่า 9 แสนล้านบาท ความต้องการเรือให้บริการสำหรับแท่นเจาะน้ำมันในทะเลในอนาคตเพิ่มขึ้น กลุ่มเรือที่มีศักยภาพในการเติบโตระดับสูง ดังนั้น เรือที่มีศักยภาพ ได้แก่ เรือให้บริการสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือขนส่งน้ำมันชายฝั่งในประเทศ เรือขนส่ง เรือขนส่งในลำน้ำ เรือท่องเที่ยวและสำราญกีฬา

  อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ และการซ่อมเรือในไทยยังเป็น 1 ใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ที่ไทยจะผลักดัน เนื่องจากมีศักยภาพสูง แนวโน้มและลู่ทางตลาดสดใส โดยเฉพาะในปี 2558 หรือในเวลาไม่ถึง 2 ปี ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบกิจการ อู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในประเทศไทยทั้งสิ้น 306 ราย มีการจ้างงานราว 1 แสนคน และภาคเอกชนยังประเมินว่า อุตสาหกรรมต่อเรือฯ มีอนาคตที่สดใสมาก