ชี้ดัชนีอุตฯ Q4 ติดลบต่อเนื่อง

 ชี้ดัชนีอุตฯ Q4 ติดลบต่อเนื่อง

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยกับว่า จากการประเมินดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ คาดว่าภาคการผลิตของอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและเหล็กกล้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอาหาร อัตราการใช้กำลังผลิตจะยังหดตัวต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ที่หดตัวลดลงติดลบอยู่ 3.6 % หรือมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ 64 % โดยเอ็มพีไอได้ติดลบติดต่อกันมาเป็นเดือนที่ 6 นับจากเดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา และหากเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าเอ็มพีไอจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน 0 % และอาจจะติดลบได้ เมื่อเทียบกับเฉลี่ยของปีก่อนอยู่ที่ 2.25 % หรือมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ 66.03% ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณหรือปัจจัยใดที่จะเอื้อต่อการใช้กำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออกสินค้า ผู้บริโภคภายในประเทศยังไม่มีความมั่นใจต่อการแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จากการเพิ่มเพดานหนี้ที่เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศของไทยเอง ยังไม่เห็นสัญญาณที่ดีออกมา หลังจากที่โครงการรถยนต์คันแรกได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว ที่เห็นในขณะนี้มีเพียงมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการเท่านั้นที่จะช่วยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจได้บ้าง แต่สำหรับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เห็นมีปัจจัยบวกออกมาสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัวอย่างต่อเนื่องนั้น จะมาจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผลมาจากกำลังการผลิตลดลงทั้งในกลุ่ม ไอซี และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ยังไม่กลับมาผลิตได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต จากการเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างสหรัฐฯก็ชะลอลดการนำเข้าลง เห็นได้จากช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา การผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตหดตัวลง 1.12 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม มองว่าทั้งปี อัตราการขยายตัวของการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะดีขึ้นจากปีก่อนโดยจะติดลบอยู่ที่ 2 % เมื่อเทียบกับปีก่อนติดลบ 14 % ขณะที่การส่งออกทั้งปีจะติดลบที่ 1 % เมื่อเทียบกับปีก่อนบวกอยู่ที่ 2.15 %