สินเชื่อธุรกิจโค้งท้ายแผ่ว เหตุเอกชนลงทุนทรงตัว แบงก์เข้มปล่อยกู้รายใหญ่

 สินเชื่อธุรกิจโค้งท้ายแผ่ว เหตุเอกชนลงทุนทรงตัว แบงก์เข้มปล่อยกู้รายใหญ่  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวโน้มความต้องการสินเชื่อไตรมาสที่ 4 จากผลสำรวจรายไตรมาส เกี่ยวกับความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงด้านสินเชื่อสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ โดยระบุว่า สถาบันการเงินคาดว่า ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไม่มาก สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนน่าจะทรงตัวในระดับค่อนข้างต่ำไปอีกระยะหนึ่ง โดยสถาบันการเงินประเมินว่า ความต้องการสินเชื่อในระยะข้างหน้าจะมาจากธุรกิจที่เน้นตลาดในประเทศเป็นสำคัญ ได้แก่ การค้าส่งและค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ทั้งนี้ คาดว่า สถาบันการเงินจะเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี ขณะที่ บางสถาบันการเงินเริ่มคาดว่า จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และคุณภาพสินเชื่อ อีกทั้งยังเห็นว่า อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่บางธุรกิจ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมการผลิตไม้และเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจการเกษตร

          อย่างไรก็ตาม สำหรับของความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนไตรมาสที่ 4 ปี 2556 นั้น ส่วนใหญ่ ประเมินว่าความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อครัวเรือนอื่นๆ จะปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นฤดูกาลใช้จ่าย แต่คาดว่า ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อภาคครัวเรือน