แบงก์จีนขยายตลาดเงินหยวนผนึกกสิกรกรุงเทพบริการสู่สากล

 แบงก์จีนขยายตลาดเงินหยวนผนึกกสิกรกรุงเทพบริการสู่สากล 

               นายหยาง ซื่อหวา ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มฝ่ายปฏิบัติการแบงก์ออฟไชน่าสำนักงานใหญ่ประเทศจีน เปิดเผยว่า แบงก์ออฟไชน่า สาขากรุงเทพมหานคร จับมือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารซึ่งจะช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจการเงินของแบงก์ออฟไชน่า ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า 5 ปีที่ผ่านมา เงินหยวนเริ่มมีความนิยมมากขึ้น ทางแบงก์ออฟไชน่าคิดสัดส่วนการใช้เงินหยวนขณะนี้ 50% คาดว่า หากมีระบบเคลียริ่งจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีก 20% ธนาคารเล็งเห็นว่า นโยบายการมุ่งผลักดันสกุลเงินหยวนสู่การเป็นเงินตราระดับสากลนั้นเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการบริการสู่ตลาดทุนของไทยจึงได้ทำการเปิดบริการธุรกรรมฝากถอน โอนเงินด้วยสกุลเงินบาทและหยวนรวมถึงให้บริการทางด้านบัตรเครดิตและเดบิตด้วยสกุลเงินบาทและเงินหยวนในบัตรใบเดียว ทั้งนี้ ปัจจุบันเงินหยวน(RMB)ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับการเลือกใช้มากที่สุดในระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนื่องจาก เป็นสกุลเงินที่มีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 ได้รับการเลื่อนจากอันดับที่ 17 ขึ้นมาเป็นอันดับ 9 ซึ่งปัจจุบันในประเทศจีนผู้ประกอบการต่างประเทศใช้เงินหยวนเกือบ 50% จำนวน 215 ชาติ ระบบสว็อปเงิน 23 ประเทศ มูลค่าของเงินกว่า 5 ล้านล้านบาท/ปี     อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของเงินหยวน ปัจจัยสำคัญมี 4 ประการ คือ ประการแรก ไทย-จีน ลงทุนการค้าการบริการกันมายาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศสหรัฐฯ และยุโรป ประการต่อมาเป็นการเพิ่มความสะดวกในการค้าขายผ่านแดนช่วยลดต้นทุนของผู้บริโภค ประการที่ 3 ทำให้ผู้ประกอบการมีโครงสร้างการเงินที่หลากหลายและบริหารจัดการเงินทุนของตนเองได้ อีกทั้งยังให้บริการเงินทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้น