สมอ.คุมเพิ่มอีก 15 สินค้า

             สมอ.คุมเพิ่มอีก 15 สินค้า 

             นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 เตรียมประกาศมาตรฐานบังคับ (มอก.) เพิ่ม 15 สินค้า ซึ่งมีทั้งปรับปรุงมาตรฐานเดิม และเพิ่มการควบคุมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าสินค้าประเภทไฟฟ้ามีบางบริษัทผลิตไม่ได้คุณภาพที่เหมาะสม เช่น ใช้งานได้ไม่กี่ครั้ง ก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และบางครั้งเกิดไฟชอร์ต อาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

          อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าไฟฟ้า ที่จะประกาศมาตรฐานบังคับเพิ่มเติม เช่น เต้าเสียบและเต้ารับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ซึ่งทั้งหมดจะเพิ่มในส่วนของคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพพลังงาน รวมทั้ง ยังมีบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเพิ่มในส่วนของคุณลักษณะต้องการด้านความปลอดภัย และยังมีสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ ทั้งนี้ หลังสมอ. ประกาศสินค้าที่ต้องขอมอก.แล้ว ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ จะต้องมาขอดำเนินการแสดงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ มอก. จึงจะนำเข้าหรือจำหน่ายได้