อังกฤษเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.9% ในเดือนก.ย.

 อังกฤษเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.9% ในเดือนก.ย. 

    สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ เปิดเผยผลผลิตภาค อุตสาหกรรมของอังกฤษขยายตัว 0.9% ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคโรงงาน โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการประเมินของตลาดที่คาดว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษจะขยายตัวเพียง 0.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 6 ของเศรษฐกิจของอังกฤษ ขยายตัว 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 นอกจากนี้ สำนักงานระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษขยายตัว 0.6% ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของภาคโรงงาน ซึ่งปรับตัวขึ้น 0.9% อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกัน ภาคโรงงานที่สำคัญที่มีส่วนผลักดันผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเดือนกันยายน ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาและการเตรียมการเกี่ยวกับยา การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง และการผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิก และผลิตภัณฑ์ออปติคัล เป็นต้น