ขยายขนส่งอาเซียน

 ขยายขนส่งอาเซียน 

           นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดทำความร่วมมือการเดินรถข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม เนื่องจากภาคเอกชนมีความต้องการเดินทางขนส่งทางบกเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเส้นทางที่จะจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติม ได้แก่ เส้นทางระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา โดยจะขอขยายจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทาง และรถบรรทุกที่ขนส่งข้ามแดน เป็นประเทศละ 150 คัน จากเดิม 40 คัน รวมทั้งยังมีแผนจัดทำความร่วมมือขนส่งข้ามแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อีกด้วย 
 
        นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะส่งเสริมความร่วมมือการขนส่งข้ามแดนร่วม 3 ประเทศด้วย ในเส้นทางไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา ชนลาว (สปป.ลาว)-จีน และเส้นทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม -สปป.ลาว-ไทย เบื้องต้นเส้นทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-สปป.ลาว-ไทยอาจจะต้องใช้ระยะเจรจาช้ากว่า โดยการเจรจาจัดทำ ข้อตกลงจะต้องสำรวจและกำหนดเส้นทางการเดินรถที่ชัดเจนต่อไป