อุตสาหกรรมนัด หอ-ส.อ.ท.ถก 'รง.4' ช้าเฉพาะคนทำผิดกฎหมาย

 อุตสาหกรรมนัด หอ-ส.อ.ท.ถก 'รง.4' ช้าเฉพาะคนทำผิดกฎหมาย

         นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลัง หารือร่วมกับนายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และตัวแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่า กระทรวงทำความเข้าใจกับภาคเอกชน โดยเน้นย้ำแนวทางการขออนุญาต รง.4 ว่า เป็นไปตามกฎหมาย โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 พฤศจิกายน 2556 มีคำขอ รง.4 เข้ามาทั้งสิ้น 104 คำขอ ไม่มีเรื่องค้างในคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย 90% ของคำขอ ได้มีการก่อสร้างโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต และเมื่อถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาต ทำให้เอกชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบ ซึ่งอยากให้เข้าใจ หากดำเนินการตามกฎหมาย การอนุญาตจะอยู่ภายใต้กรอบ 90 วันแน่นอน หลังจากนี้ กระทรวงเตรียมจะเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องกรอกเอกสารในจังหวัด ต่าง ๆ อาทิ นครราชสีมา เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมไม่ได้รับข้อเสนอที่เอกชนขอให้ใช้วิศวกรทั่วไปในการเซ็นรับรองโรงงาน แต่ขอให้ใช้วิศวกรที่ได้รับการอบรมกระทรวงเท่านั้น และกระทรวงไม่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาต รง.4 ให้กับโรงงานที่อยู่ระหว่างการยื่นขอพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพราะตามกฎหมายจะต้องได้รับ EIA ก่อนจึงจะขอใบอนุญาต รง.4 ได้