ส่งออกความงามพุ่ง 8 หมื่นล้าน กระแสสุขภาพดันสิ้นปีขยายตัว 4% แนะศึกษาตลาดฮาลาลเจาะกลุ่มมุสลิม

  ส่งออกความงามพุ่ง 8 หมื่นล้าน กระแสสุขภาพดันสิ้นปีขยายตัว 4% แนะศึกษาตลาดฮาลาลเจาะกลุ่มมุสลิม

      นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามมีแนวโน้มขยายตัวสูง และมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากธรรมชาติ จากกระแสโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพและความงามของตัวเอง ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ อาทิ เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ เป็นต้น ในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม – ตุลาคม) ของปีนี้มีมูลค่าราว 2,772 ล้านเหรียญสหรัฐ (8.59 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 3.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่า สิ้นปีจะขยายตัวได้ 4% และตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.3% สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ และจีน นอกจากนี้ ชาวต่างชาติยังนิยมเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้แนวโน้มธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดตลาดอาเซียนจะมีการเอื้อประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าในการสร้างฐานการผลิตเพื่อการค้าเทคโนโลยีและเครือข่ายระหว่างกัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายในตลาดเฉพาะที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดฮาลาล กลุ่มเป้าหมายชาวมุสลิม ผลิตภัณฑ์โฮมสปาสไตล์อาเซียน เป็นต้น หากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลของอาเซียนอย่างแท้จริง ควรจะเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ตามแบบวิถีอิสลามซึ่งมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างไว้ด้วย