การท่าเรือเผยภาคส่งออกไทยแข็งแกร่งสวนภาวะเศรษฐกิจโลก