การท่าเรือเผยภาคส่งออกไทยแข็งแกร่งสวนภาวะเศรษฐกิจโลก

 การท่าเรือเผยภาคส่งออกไทยแข็งแกร่งสวนภาวะเศรษฐกิจโลก 

การท่าเรือเผยภาคส่งออกไทยแข็งแกร่งสวนภาวะเศรษฐกิจโลก ดันตู้สินค้าผ่านท่าเรือในปีงบประมาณ 2556 เกิน 7.4 ล้านทีอียู 
    เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล รองผู้อำนวยการ สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน และรักษาการแทนผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการให้บริการเรือสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง ในปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) รวมจำนวน 7.470 ล้านทีอียู คาดว่าในปีงบประมาณ 2557 จะมีตู้สินค้าผ่าน กทท. รวม 7.694 ล้านทีอียู โดยท่าเรือกรุงเทพจะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า จำนวน 1.540 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 3% และท่าเรือแหลมฉบังจะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า จำนวน 6.154 ล้านทีอียู ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%
ทั้งนี้ แบ่งเป็นท่าเรือกรุงเทพมีเรือเทียบท่า 3,337 เที่ยว เพิ่มขึ้น 7.09% สินค้าผ่านท่า 21.207 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.32% และตู้สินค้าผ่านท่า 1.496 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 17.40%, ท่าเรือแหลมฉบังมีเรือเทียบท่า 7,621 เที่ยว ลดลง 10.94% สินค้าผ่านท่า 66.917 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.59% และตู้สินค้าผ่านท่า 5.974 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 2.47%, ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนมีเรือเทียบท่า 8,367 เที่ยว เพิ่มขึ้น 284.69% สินค้าผ่านท่า 309,913 ตัน เพิ่มขึ้น 236.00%, ท่าเรือเชียงของมีเรือเทียบท่า 208 เที่ยว เพิ่มขึ้น 21.64% สินค้าผ่านท่า 55,990 ตัน เพิ่มขึ้น 11.24% และท่าเรือระนองมีเรือเทียบท่า 282 เที่ยว เพิ่มขึ้น 34.29% สินค้าผ่านท่า 134,795 ตัน เพิ่มขึ้น 68.06%
สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านการส่งออกของประเทศ โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.56 ขยายตัว 0.05% ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะเติบโตในทิศทางที่ชะลอตัวลง ขยายตัวอยู่ที่ 3.7% เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการค้าระหว่างประเทศ ทำให้นักลงทุนลดขยายการลงทุนในประเทศไทย.