รัฐดันเพิ่มผลผลิตประเทศ ผลักดันตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัว สถาบันเพิ่มฯ จัด 100 ล้าน กระตุ้นทุกภาคส่วน

 รัฐดันเพิ่มผลผลิตประเทศ ผลักดันตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัว สถาบันเพิ่มฯ จัด 100 ล้าน กระตุ้นทุกภาคส่วน

นายวีรชัย กู้ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติวางแผนเพิ่มผลผลิตของประเทศ หรือโปรดักทิวิตี้(Productivity) ให้ได้สัดส่วนเกิน 10%ของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ (จีดีพี) จากปัจจุบันการใช้ผลผลิตในประเทศมีผลต่อจีดีพีคิดเป็นสัดส่วน 8.8% เท่านั้น ส่วนจีดีพีของประเทศจะมาจากการลงทุนมากที่สุดในสัดส่วน 73% รองลงมา มาจากการใช้แรงงาน 20% ด้านอัตราการขยายตัวของจีดีพีของประเทศในปีนี้คาดว่า จะเติบโต 3.7% และในปีหน้าคาดว่า จะเติบโต 5% ซึ่งหากมุ่งเพิ่มผลผลิตจะทำให้จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบภายนอก ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและความสามารถสูง รวมทั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากปัจจุบันรายได้ของคนในประเทศอยู่ที่ 5,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

     อย่างไรก็ตามสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร รวมทั้งจัดทำโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่โรงเรียนพนักงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยังมุ่งพัฒนาผลผลิตในระดับน้อย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีทำให้ผลผลิตของหรือสินค้าขององค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจการเกษตรยังมุ่งเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในระดับที่ต่ำ มีเพียงกลุ่มภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการมุ่งเพิ่มผลผลิตของประเทศนั้นจะช่วยให้บุคลากรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปรับวิธีการคิด และการทำธุรกิจใหม่ ทำให้องค์กรมีต้นทุนลดลง และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้เพราะในอีก 2 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม