คมนาคมดัน สุวรรณภูมิ ฮับขนส่งในภูมิภาค

 คมนาคมดัน สุวรรณภูมิ ฮับขนส่งในภูมิภาค 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณายุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาค ว่า กระทรวงเตรียมขยายคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณ สินค้าได้มากขึ้นเป็น 3 ล้านตัน/ปี จากปัจจุบันที่รองรับได้ 1.7 ล้านตัน/ปี หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอัตราการเติบโต อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีปริมาณการขนส่งสินค้าแล้ว 1.3 ล้านตัน/ปี หากไม่มีการขยายจะเต็มขีดความสามารถในอีก 4-5 ปี หรือประมาณปี 2560 
 
ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยให้นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน รวมทั้งมอบหมายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน โดยทอท. ต้องนำเสนอแผนภายในสิ้นปีนี้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และมาตรการจูงใจให้มีการใช้บริการคลังสินค้ามากยิ่งขึ้น
 
นายชัชชาติกล่าวว่า สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เพิ่มเติมอีก 7 ขบวน กระทรวงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว หลังจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ได้แก้ไขวงเงินการจัดซื้อให้ต่ำลงกว่าเดิม คาดว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอครม.พิจารณาต่อไป
 
สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้ส่งเรื่องออกไปจากกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำเสนอครม. แล้วเช่นเดียวกัน โดยยืนยันให้ดำเนินการไปตามแนว เส้นทางเดิมที่ได้ศึกษาไว้นานแล้ว ขณะเดียวกันให้มีการศึกษาแนว เส้นทางใหม่เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น