ยอดขอส่งเสริมฯลงทุน 10 เดือน แผ่วทั้งปีส่อวืดเป้าล้านล้านบาท

 ยอดขอส่งเสริมฯลงทุน 10 เดือน แผ่วทั้งปีส่อวืดเป้าล้านล้านบาท  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านบีโอไอ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2556) มีนักลงทุนยื่นขอลงทุนทั้งสิ้น 1,561 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 775,000 ล้านบาท ซึ่งพบว่า ทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม – ตุลาคม 2555) ที่มีการยื่นขอทั้งสิ้น 1,700 โครงการ มูลค่า 786,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ โดยเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ปีนี้การยื่นขอส่งเสริมฯ น่าจะถึงระดับ 1 ล้านล้านบาทนั้นหากพิจารณาคำขอในขณะนี้ที่เหลืออีก 2 เดือน จะต้องได้อย่างต่ำเดือนละ 1 แสนล้านบาท ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็ถือว่า ภาพรวมการลงทุนไทยก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและนอก ประเทศ สำหรับการยื่นขอลงทุน10 เดือนแรกปีนี้ นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์การลงทุนสูงสุด ที่ 519 โครงการ ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อนลดลง 110 โครงการ อันดับ 2 เป็นการลงทุนจากกลุ่มยุโรป 140 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 36 โครงการ  อันดับ 3  เป็นการลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ 82 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 48 โครงการ อันดับ 4 เป็นการลงทุน จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 70 โครงการปรับเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16 โครงการ เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นการลงทุนสูงสุดได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 423 โครงการ มูลค่า 332,900 ล้านบาท รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 365 โครงการ มูลค่า 210,050 ล้านบาท อันดับ 3 กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 286 โครงการมูลค่า  96,000 ล้านบาท อันดับ 4 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 242 โครงการ มูลค่าลงทุน 46,300 ล้านบาท อันดับ 5 อุตสาหกรรมเคมีกระดาษและพลาสติก 117 โครงการ มูลค่า 83,900 ล้านบาท อันดับ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 63 โครงการ มูลค่า 13,600 ล้านบาท  อันดับสุดท้ายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 35 โครงการ มูลค่า 20,600 ล้านบาท