ยุคทองแรงงานฝีมือกลุ่มสิ่งทอทุ่มจ้างขั้นต่ำ 500 บาทต่อวัน คาดทุกอุตสาหกรรมต้องการกว่า 5 แสนคน

             ยุคทองแรงงานฝีมือกลุ่มสิ่งทอทุ่มจ้างขั้นต่ำ 500 บาทต่อวัน คาดทุกอุตสาหกรรมต้องการกว่า 5 แสนคน นายสมศักดิ์ ศรีสุภรณ์วาณิชย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงมากกว่า 5 แสนคน หรือคิดเป็น 10% ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 5 ล้านคน โดยปัจจุบันแรงงานที่มีทักษะสูงในประเทศมีสัดส่วนน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกัน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีแรงงานประมาณ 6-7 แสนคน ผู้ประกอบการ 4,000 บริษัท แบ่งเป็นสิ่งทอ 2,000 บริษัท และเครื่องนุ่งห่ม 2,000 บริษัท ซึ่งในจำนวนแรงงานดังกล่าวมีกลุ่มที่มีทักษะสูงน้อยเช่นกันและผู้ประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะจำนวนมาก โดยค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานฝีมือกลุ่มนี้อยู่ที่ 500 บาทต่อวัน ทั้งนี้ การพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงจะช่วยให้ไทยก้าวเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยขณะนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการไทยต้องการคือ ให้ภาครัฐส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น โดยภาครัฐควรสนับสนุนเงินแก่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

         อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมการส่งออกสิ่งทอในปีนี้ คาดว่า จะเติบโต 10% จากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสูงกว่า 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกสิ่งทอปีนี้เติบโตได้ดีมาก เป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินบาท ปัญหาข้อขัดแย้งด้านดินแดนบริเวณเกาะเซนกากุระหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้คู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นหันมาสั่งผลิตสินค้าจากไทย โดยประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องหลังจากที่มีปัญหากับประเทศจีน