อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีลุ้นปีหน้า

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีลุ้นปีหน้า 

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงทิศทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยชะลอการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต จากการเติบโตของ สมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต ได้ส่งผลให้อัตราการขยายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ยังติดลบอยู่ที่ 7.71%ทั้งนี้ มองว่าหลังจากนี้ไปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัตรากำลังการผลิตจะขยายตัวดีขึ้น ด้วยยอดคำสั่งซื้อเข้ามามาก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในระบบ Cloud computing        และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะมารองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งออกอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนเอง มีสัญญาณที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำลังการผลิตทั้งปีจะดีขึ้น โดยจะติดลบอยู่ที่ 3.09 % เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ติดลบถึง 17.13 % และประเมินว่า ในปีหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังการผลิตน่าจะกลับมาเป็นบวกได้ จากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว
          อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ได้เตรียมยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ที่จะมีการเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ จากเดิมที่มีสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ที่เป็นตลาดหลัก และประเทศที่มีศักยภาพในอาเซียนอย่าง สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาตินอเมริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งจะเป็นแกนกลางสนับสนุนสมาคมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่