10เดือนยอดใช้ LPGครัวเรือน ลดลงเกือบ20%

 10เดือนยอดใช้ LPGครัวเรือน ลดลงเกือบ20% 

              นายวิฑูรย์ เจนวิริยะกุล รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การใช้เชื้อเพลิง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.2556) การใช้แอลพีจีต่อวันเพิ่มขึ้น 2% อยู่ที่ 615,000 ตันต่อเดือน นำเข้าเฉลี่ย 161,000 ตันต่อเดือน โดยภาคครัวเรือนลดลง 19.3% อยู่ที่ 6,600 ตันต่อวัน ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 2% เป็น 7,100 ตันต่อวัน ภาคอุตสาหกรรมลดลง 1.4% หรือ 1,700 ตันต่อวัน ภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 66% หรือใช้ 4,800 ตันต่อวัน โดยจำนวนปั๊มแอลพีจีขณะนี้มี 1,702 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 แล้ว 600 แห่ง
             ส่วนการใช้น้ำมัน ม.ค.-ต.ค.2556 กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 8% เฉลี่ย 22.4 ล้านลิตรต่อวัน แยกเป็นแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 73% อยู่ที่ 20.3 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้เอทานอลเพิ่มขึ้น 92% อยู่ที่ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนดีเซลเพิ่มขึ้น 2% เฉลี่ย 57 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนเอ็นจีวีเพิ่มขึ้น 11% อยู่ที่ 8.5 ล้านกิโลกรัมต่อวัน
             นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.นี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและต้นทุนการขนส่งให้แก่ประชาชน โดยการปรับลดการจัดเก็บอัตราภาษีดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้เฉลี่ยราว 9 พันล้านบาทต่อเดือน.