ครม. ไฟเขียว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 อัตราภาษีใหม่

 ครม. ไฟเขียว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 อัตราภาษีใหม่ 

              อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 อัตราภาษีใหม่ ครม. อนุมัติปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ คาดมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ปี 2556 และ 2557

          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2556) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ตามที่กระทรวงการคลังเสนอมา โดยปรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา พร้อมปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ปี 2556 และ 2557 

สำหรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาที่มีการปรับเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังนี้

          
1. จากเดิม ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-100,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 5 % ของรายได้สุทธิ ขณะที่แบบใหม่จะขยายฐานเป็น ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-300,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 5 % ของรายได้สุทธิ

          
2. จากเดิม ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 10% ของรายได้สุทธิ ขณะที่แบบใหม่จะขยายฐานเป็น ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 10% ของรายได้สุทธิ ขณะที่ ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-750,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 15% ของรายได้สุทธิ 

          
3. จากเดิม ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 20 % ของรายได้สุทธิ ขณะที่แบบใหม่จะขยายฐานเป็น ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 750,001-1,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 20% ของรายได้สุทธิ ขณะที่ ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-2,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 25 % ของรายได้สุทธิ 

          
4. จากเดิม ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-4,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 30% ของรายได้สุทธิ ขณะที่แบบใหม่จะขยายฐานเป็น  ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 2,000,001-4,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 30 % ของรายได้สุทธิ 

          
5. จากเดิม ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 บาท/ปี ขึ้นไป จะเสียภาษี 37 % ของรายได้สุทธิ ขณะที่แบบใหม่เปลี่ยนเป็นเสียภาษี 35% ของรายได้สุทธิ