พิธีลงนามสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

            นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมด้วย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงพาณิชย์
 
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ว่า กระทรวงพาณิชย์โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐกับบริษัท Beijing Great Northern Wilderness Rice Industry สังกัดบริษัทเป่ยต้าฮวง กรุ๊ป ของกรมการเกษตรมณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าว เป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าว ปริมาณรวม 1,200,000 ตัน และมันสำปะหลัง ปริมาณ 90,000 ตัน โดยราคาที่ซื้อขายอิงตามราคาในตลาดโลก พร้อมส่งมอบให้กับจีนได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้  การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางไปเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลจีนแสดงความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา เป็นต้น รวมทั้งขยายการลงทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกับภาคเอกชนไทยเพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของประชากรจีน และอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยฝ่ายไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกมายังประเทศจีนและกระจายต่อไปยังประเทศใกล้เคียง และมีความพร้อมในการเป็นประตูการค้าที่เชื่อมโยงจีนไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเมื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 การเชื่อมโยงดังกล่าวจะทำให้จีนสามารถเข้าถึงฐานการผลิตในตลาดอาเซียนซึ่งในปัจจุบันมีประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน
                นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จีนกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก โดยจีนมีการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวของจีนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและราคาข้าวภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และในปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหารเป็นอย่างมาก จึงพยายามเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับจีนในระยะยาว