โปสเตอร์สื่อรณรงค์ความปลอดภัย 3 ภาษา

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 8  ได้จัดทำ  โปสเตอร์สื่อรณรงค์ความปลอดภัย 3 ภาษา  

( ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร 3 ภาษาในแผ่นเดียว) พร้อมโปสเตอร์คำแปลภาษาไทยอีก 5 แผ่น มีแจกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจแล้ว
ประกอบด้วย
1.                       5 วิธีป้องกันมือ
2.                       5 วิธีใช้เครื่องมือให้ปลอดภัย
3.                       5 วิธีป้องกันหู
4.                       5 วิธีป้องกันดวงตา
5.                       3 ป ปลอดภัย
 
ท่านใดสนใจขอรับฟรีที่ศูนย์ความปลอดภัย    โทร  02-380-6097  กด 18  หรือ osh@labour.mail.go.th