เผยส่งออกเดือนตุลาคม
เผยส่งออกเดือนตุลาคม 
น.ส.อุรวี เงารุ่งเรือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภาพรวมการส่งออกในเดือนตุลาคม 2556 พบว่ามีมูลค่า 19,393.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.67 ดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 7.09 โดยปัจจัยยังคงเป็นการส่งออกไปตลาดหลักลดลง โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดลบถึงร้อยละ 12.1 แต่ในตลาดสหรัฐอเมริกา กลับมาขยายตัวร้อยละ 6.5 และสหภาพยุโรป (อียู) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 รวมทั้งสินค้าหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.8 โดยสินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และหมวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.3 โดยสินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น
 
ทำให้มูลค่าการส่งออกในระยะ 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ของปี 2556 มีมูลค่ารวม 191,533.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.02 แต่กระทรวงพาณิชย์ ยังคาดว่าในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ การส่งออกน่าจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จะทำให้การส่งออกทั้งปี 2556 ขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1 แต่ยังต้องจับตาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการเมืองภายในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจโลก ขณะที่การส่งออกปี 2557 ที่ได้หารือร่วมกับเอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ทุกฝ่ายยังเชื่อว่าจะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และแผนการเจาะตลาดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรายสินค้ามากขึ้น โดยคาดว่าน่าจะส่งออกเฉลี่ยได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่
 
ขณะที่การนำเข้าในเดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 21,164.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.37 โดยเป็นการนำเข้าลดลงในหมวดสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 14.3 หมวดสินค้าวัตถุดิบ หรือกึ่งสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 9.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ลดลงร้อยละ 28.9 ทำให้การนำเข้าในระยะ 10 เดือนแรกปี 2556 มีมูลค่า 210,978 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2556 ไทยขาดดุลการค้า 1,770.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2556 ไทยยังขาดดุลมูลค่า 19,444.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ