แฟชั่น-เครื่องหนัง สิ่งทอลุยเองตอบโจทย์ผู้ซื้อ

 แฟชั่น-เครื่องหนัง สิ่งทอลุยเองตอบโจทย์ผู้ซื้อ 

งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง 2557 หรือ BIFF&BIL 2014 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 12-16 มีนาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีความคึกคักและมีผู้เข้าชมงานมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา และที่น่าจับตาเป็นพิเศษ คือการพลิกโฉมการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นครบทุกด้าน 
 
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ จะแตกต่างจากทุกๆ ปี โดยทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะเข้ามาดูแลงานในภาพรวม เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆ ฝ่าย 
 
"ผู้ที่จะร่วมเปิดบูธแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ว่าผู้ผลิต จำหน่าย หรือผู้ที่เข้ามาดูและซื้อสินค้า ทุกฝ่าย จะต้องทำการบ้านว่าตนเองต้องการ อะไร นำเสนออะไร และซื้ออะไร ทางผู้ออแกไนซ์งานก็จะจัดกิจกรรม พร้อมนำข้อมูลของสองฝ่ายมานำเสนอให้เกิดการซื้อขายอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวเชื่อมโยง เครือข่ายกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ด้านแฟชั่นอื่นๆเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น นำสินค้านวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้าโอท็อป นำเสนอในเวทีนี้ด้วย รวมทั้งจัดเวทีเสวนาหาแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมแฟชั่น การเชื่อม โยงนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยช่วยผู้ผลิต เป็นต้น" ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าว 
 
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมี 3 สาขาคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเรื่องประดับ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น จำนวน 16,000 ราย มีการจ้างงานกว่า 1.7 ล้านคน อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 4,385 แห่ง แรงงาน 1,048,720 คน อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 6,009 แห่ง แรงงาน 606,050 คน อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ จำนวน 11,537 แห่ง แรงงานจำนวน 800,000-1,000,000 คน 
 
มีมูลค่าส่งออกกว่า 665,090 ล้านบาทต่อปี สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 246,000 ล้านบาท เครื่องหนังและรองเท้า 47,850 ล้านบาท อัญมณีและเครื่องประดับ 371,240 ล้านบาท นอกจากนี้ จำนวนสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก และไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐยังมีอีกจำนวนมาก ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรม แฟชั่น มีบทบาทและมีความอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ดังนั้น งาน BIFF&BIL2014 จะเป็นเวทีที่สำคัญ สำหรับทุกๆ คนในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและอาเซียน ปีนี้กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องหนังไทย ร่วมจัดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการพบปะระหว่างผู้ซื้อกับ ผู้ขาย ช่องทางพัฒนาสินค้า และการสร้างเสริมศักยภาพนักออกแบบ สร้างสรรค์งานสู่อินเตอร์ และที่มีผลต่ออุตสาหกรรมอย่างเด่นชัดการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ