โรงงานพรึ่บ11เดือนลงทุน3.5แสนล.

 โรงงานพรึ่บ11เดือนลงทุน3.5แสนล. 

โรงงานผุดพรึ่บ 11 เดือน มูลค่าเงินลงทุน 3.5 แสนล้านบาท กรอ.ผวาการเมืองยืดเยื้อ ฉุดยอดตั้งใหม่ปี 57 วูบ 
    นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงยอดการตั้งโรงงานใหม่ในรอบ 11 เดือน ว่า จำนวนโรงงานที่ได้เริ่มประกอบกิจการใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,260 แห่ง เพิ่มขึ้น 24.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 55 ที่มียอดตั้งโรงงาน 3,420 แห่ง ทำให้มีการจ้างแรงงานใหม่เพิ่มขึ้น 106,724 คน หรือเพิ่มขึ้น 42.56% จากปี 2555 มีเงินลงทุน 355,593.88 ล้านบาท สูงกว่าปี 2555 ถึง 199.81%
    สำหรับภูมิภาคที่มีการตั้งโรงงานใหม่มากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 1,478 แห่ง รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 813 แห่ง และภาคตะวันออก 543 แห่ง ส่วนภาคที่มีการตั้งโรงงานเพิ่มสูงสุด คือ ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 62.09% รองลงมาเป็นภาคใต้ เพิ่มขึ้น 60.24% และภาคตะวันอกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 27.23%
    สำหรับพื้นที่ภาคตะวันตก มีโรงงานปิดกิจการเพิ่มขึ้นสูงสุด 210% เพราะในภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องปิดกิจการ และกลุ่มที่ปิดกิจการส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ใช้แรงงานเข้มข้น
    "ผลกระทบจากการเมืองจะยังไม่ส่งผลต่อตัวเลขตั้งโรงงานในปี 2556 ซึ่งหากเหตุการณ์ยืดเยื้อไปอีก 2-3 เดือน จะทำให้ยอดการตั้งโรงงานใหม่ และขยายโรงงาน ในครึ่งหลังของปี 2557 ลดลง โดยจะต้องจับตาตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในเดือนพ.ย. และ ธ.ค.นี้ หากลดลงมาก จะฉุดยอดการตั้งโรงงาน และขยายโรงงานในครึ่งหลังของปี 57 อย่างแน่นอน” นายณัฐพลกล่าว.