โหมจัดมหกรรมสินค้าอุตฯ

 โหมจัดมหกรรมสินค้าอุตฯ 

     นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดงาน มหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Fair ภายใต้โครงการ SMEs Expo ภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SMEs และผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP ซึ่งมีจำนวนกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ คิดเป็น 98% ของผู้ประกอบการทั้งหมด ให้มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การบริหารการจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคใต้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะเป็นการออกบูธของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP กว่า 150 ราย ซึ่งจะประกอบไปด้วยสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อาหาร ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า สินค้าโรงงาน เป็นต้น พร้อมด้วยมุมสินค้าราคาประหยัดสำหรับผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรทำสวนเขาทะลุ กับผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ, กลุ่มไข่มุกอันดามัน, กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง, ผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งหลายในมุมกิจกรรม