กบง.ลดชดเชยกองทุนน้ำมันฯ ดีเซลลง 0.60 บาท/ลิตร มีผล 8 ม.ค.

 กบง.ลดชดเชยกองทุนน้ำมันฯ ดีเซลลง 0.60 บาท/ลิตร มีผล 8 ม.ค. 

     นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับลดอัตราชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.60 บาทต่อลิตร จากเดิมกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยให้ดีเซล 1.10 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 0.50 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่อย่างใด
 
      สำหรับการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลครั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง จึงทำให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันอยู่ในระดับที่สูงเกินไป กบง. จึงต้องปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลดังกล่าวเพื่อให้ค่าการตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันฯ
 
   "ผลจากการปรับอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลครั้งนี้ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายลดลงประมาณ 33 ล้านบาทต่อวัน จากเดิมรายจ่ายประมาณ 158 ล้านบาทต่อวัน เป็นรายจ่ายประมาณ 125ล้านบาทต่อวัน และปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิติดลบ 698 ล้านบาท"นายสุเทพกล่าว