คาดส่งออกปี 57 โตได้ 5 – 7%

 คาดส่งออกปี 57 โตได้ 5 – 7% 

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยถึง การส่งออกทั้งปีของปี 2556 ที่ผ่านมาว่า คาดจะติดลบ 0.5% จากภาพรวมการส่งออกของไทยช่วง 11 เดือน มีมูลค่า 2.10 แสนล้านบาท ติดลบ 0.49% ส่วนแนวโน้มการส่งออกของปี 2557 มั่นใจว่า จะขยายตัวได้ที่ 5 – 7% หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักฟื้นตัวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (อียู) และจีน รวมทั้งตลาดใหม่ในอาเซียน ออสเตรเลีย อเมริกาและแอฟริกาใต้ บนพื้นฐานค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีที่ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจากการทยอยลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือคิวอี ของสหรัฐฯ โดยสินค้าที่จะได้รับประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า ได้แก่ สินค้าที่มีกำไรต่ำ เช่น ข้าว ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ผู้ส่งออกในกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูงมีความสามารถในด้านการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สินค้าดาวรุ่งที่คาดว่าจะเติบโตในปีนี้มี 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดจะขยายตัว 7% จากปัจจัยบวกที่สนับสนุนคือตลาดอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพื่อส่งออกมีแนวโน้มเติบโตขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คาดว่า จะขยายตัว 12% จากการส่งออกเพื่อทดแทนการขายภายในประเทศที่ลดลง โดยคาดว่าจะมีการส่งออกรถยนต์ในปีนี้ได้ถึง 1.2 ล้านคัน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ เติบโต 15% จากการที่คำสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัว กลุ่มสินค้าประเภทไก่ คาดว่าจะเติบโต 35% จากการที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดแช่แข็ง คาดว่าในปีนี้ไทยจะส่งออกไก่ได้ถึง 3 แสนตัน มูลค่า 1.2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ และกลุ่มอาหารประเภทกุ้งและกุ้งแช่แข็ง จะขยายตัว 20% จากสถานการณ์โรคตายด่วนในกุ้งเริ่มคลี่คลาย และผู้ส่งออกไทยไม่ถูกตอบโต้การอุดหนุนจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การส่งออกมีทิศทางสดใสและเป็นไปในทางบวก แต่สภาผู้ส่งออกยังคงเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครสร้างการส่งออกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยได้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อผลักดันเป็นภาระแห่งชาติซึ่งขณะนี้คงต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ