ห่วงลอบใช้แอลจีพีข้ามกลุ่ม เหตุไร้ รบ.คุมราคาภาคขนส่ง

 ห่วงลอบใช้แอลจีพีข้ามกลุ่ม เหตุไร้ รบ.คุมราคาภาคขนส่ง 

           รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ทั้งสองบริษัทได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น อี 85 ปรับลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิม มีผลแล้วตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 (ขายเฉพาะ ปตท.) ราคา 48.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.53 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาทต่อลิตร อี 20 ราคา 35.58 บาทต่อลิตร อี 85 ราคา 24.38 บาทต่อลิตร และดีเซล 29.99 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ เป็นผลจากราคาตลาดโลกปรับลดลง
 
นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านน้ำมัน กล่าวว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีความผันผวนขึ้นลงไปจนกว่าจะสิ้นฤดูหนาวคือเดือน เมษายนนี้ ขณะที่แนวโน้มราคาแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) ในตลาดโลกเป็นลักษณะเดียวกับน้ำมันเช่นกันคือขึ้นลงต่อเนื่อง ล่าสุดราคาจำหน่ายอยู่ที่กว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เมื่อพ้นฤดูหนาวราคาจะลดลงเช่นกัน
 
นายมนูญกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้มีการปิดกระทรวงพลังงานนั้นมอง ว่าจะไม่ส่งผลต่อการทำงานของข้าราชการกระทรวงเพราะมีการย้ายไปทำงานในสาขา ที่ต่างๆ แทน การทำงานจึงยังสามารถเดินหน้าได้เป็นปกติ
 
นายมนูญกล่าว ว่า สำหรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่ให้หยุดการปรับขึ้นราคาแอลพีจีครัวเรือนที่ปรับเดือนละ 50 สตางค์ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ไม่สามารถทำได้เพราะต้องปรับราคาตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
 
"สิ่งที่กังวลคือ การปรับราคาแอลพีจีขนส่งที่มีแนวโน้มไม่สามารถปรับราคาได้หากไม่มีรัฐบาลชุด ใหม่เข้ามาบริหารช่วงเดือนมีนาคมนี้ ทำให้ราคาแอลพีจีครัวเรือนจะสูงกว่า อาจเกิดปัญหาลักลอบใช้ข้ามกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา" นายมนูญกล่าว