ลดภาษีดีเซลแค่1เดือน

 ลดภาษีดีเซลแค่1เดือน 

         นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 มีมติขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตร ออกไป 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอความเห็นให้ขยายเวลาการลดภาษีดีเซลออกไปเพียง 1 เดือน และกกต.ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการออกประกาศกระทรวงการคลังลดภาษีสรรพสามิต จะต้องคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม ความเสมอภาคและไม่นำไปสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การลดภาษีจะส่งผลให้รายได้ การจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลดลงเดือนละ 9,000 ล้านบาท
 
 
       ส่วนกรณีที่ครม.เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ขยายการปรับลดภาษีดีเซลอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.2557 นั้น มีถ้อยคำประกอบว่า กกต.ต้องเห็นชอบก่อน แต่เมื่อกกต.เห็นชอบให้ขยายได้เพียง 1 เดือน คลังจึงทำเรื่องเสนอครม.มาใหม่