ยังไม่ขึ้นก๊าซขนส่ง

 ยังไม่ขึ้นก๊าซขนส่ง 

          นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ยืนยันจะยังไม่ประชุมหารือเพื่อปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคขนส่งในเดือน ก.พ.นี้ จนกว่าจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่มากำหนดนโยบายด้านราคาพลังงานก่อน โดยขณะนี้ยังคงกำหนดให้จำหน่ายในราคาเดิม 21.38 บาทต่อกิโลกรัมต่อไป
 
          สำหรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนในเดือน ก.พ.นี้ ยังคงปรับขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อไป ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่อนุมัติไปตั้งแต่ปี 2556 โดยราคาปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาที่ตรึงไว้เดิม 18.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับปรับขึ้นรวม 3 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่มาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ก.ย.56 ที่ผ่านมา
 
         ขณะที่ราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.57 นี้จะตรึงไว้ที่ราคาเพดานสูงสุด 30.13 บาทต่อกิโลกรัมต่อไป เนื่องจากราคาตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูงกว่า 970 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้หากต้องการให้ราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง จำเป็นต้องรอให้แอลพีจีตลาดโลกลดลงต่ำกว่า 830-850 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก็จะทำให้ราคาจำหน่ายในประเทศอยู่ต่ำกว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัมได้ และทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะประกาศลดราคาจำหน่ายลงได้
 
         แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ.กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้ใช้แอลพีจีราคาถูก หากมีการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งในอนาคต เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก และเตรียมนำเสนอต่อผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่พิจารณา
 
         อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานโยบายเดิมของนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะมีแนวทางให้ปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค.57 โดยแอลพีจีภาคครัวเรือนเดือน ก.พ.57 อยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาแอลพีจีภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม แต่หากเข้าสู่เดือน มี.ค.57 ราคาแอลพีจีครัวเรือนจะเป็น 21.63 บาทต่อกิโลกรัม และเริ่มสูงกว่าภาคขนส่ง ซึ่งหากปล่อยเวลาไว้นานเกินไป ราคาแอลพีจีของทั้งสองประเภทจะห่างกันมากขึ้น ซึ่งทำให้นโยบายแอลพีจีราคาเดียวดำเนินการได้ยากขึ้นด้วย