สรรพากรรับแตะเบรกแผนเพิ่มอัตราลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.2 แสนบาท

                 สรรพากรรับแตะเบรกแผนเพิ่มอัตราลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.2 แสนบาท 

 
                นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ชะลอการประกาศใช้อัตราลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเป็น 1.2 แสนบาท จากเดิมกำหนดแบบเหมาจ่ายไว้ 6 หมื่นบาท จากก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่จะเสนอให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ออกประกาศ เพื่อให้มีผลในปีภาษี 2557 แต่เท่าที่หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะเสนอในช่วงรัฐบาลรักษาการ ดังนั้น คงต้องรอเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาแทน
              “เดิมทีจะเร่งประกาศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 เนื่องจากในส่วนที่เพิ่ม 6 หมื่นบาทนั้น ผู้เสียภาษีจะต้องนำใบกำกับภาษีจากร้านค้ามาแนบเพื่อขอลดหย่อน และกรมต้องจัดทำระบบเชื่อมโยงระบบการซื้อขายกับร้านค้า ซึ่งต้องใช้เวลาเซตระบบ และต้องให้เวลาแก่ผู้เสียภาษีในการสะสมใบกำกับภาษีเพื่อนำมาลดหย่อน แต่ขณะนี้คงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่อย่างเดียว” นายสุทธิชัยกล่าว
              สำหรับรายการลดหย่อนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ที่จะหมดนโยบายลดหย่อนในปี 2559 นั้น กรมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกรณีต่ออายุหรือไม่ต่ออายุของ 2 กองทุนดังกล่าว
            ส่วนการพิจาณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กำลังอยู่ในช่วงยื่นแบบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2557 นี้ ได้มีการปรับแนวทางการคืนภาษีใหม่ให้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งปรับระบบอินเทอร์เน็ต และเกณฑ์ในการคืน โดยในปีนี้จะมีผู้ขอคืนเป็นจำนวนมาก จากนโยบายการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.