จับตา 1 มี.ค. ราคาแอลพีจีแพงกว่าภาคขนส่ง

 จับตา 1 มี.ค. ราคาแอลพีจีแพงกว่าภาคขนส่ง 

    นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ครัวเรือนจะขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม (ก.ก.) ตามกำหนด ทำให้ราคารวมขึ้นไปอยู่ที่ 21.63 บาทต่อก.ก. ซึ่งจะสูงกว่าราคา แอลพีจีขนส่งที่ปัจจุบันตรึงไว้ 21.38 บาทต่อก.ก. ทั้งนี้ยอมรับว่ากระทรวงพลังงานไม่สามารถปรับขึ้นราคาแอลพีจีขนส่งได้ตาม แผนที่วางไว้ แม้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะมีอำนาจ แต่เพราะต้องทำควบคู่กับการออกมาตรการอุดหนุนรถยนต์รับจ้าง แท็กซี่ที่ใช้แอลพีจีขนส่ง จึงต้องให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่รอรัฐบาลชุดใหม่แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
 
นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า เดิมมติ กบง.ให้อำนาจในการปรับราคาควบคู่ไปกับแอลพีจีครัวเรือนตั้งแต่เดือนมี.ค. โดยสามารถปรับแอลพีจีขนส่งอัตรา 25 สตางค์ต่อก.ก. เพื่อให้ราคาอยู่ที่ 21.63 บาทต่อก.ก. เท่ากับแอลพีจีครัวเรือนจะอยู่ที่ 21.63 บาทต่อก.ก. จากนั้นจะปรับราคาเดือนละ 50 สตางค์ต่อก.ก. ไปพร้อมกันในเดือนเม.ย.เป็นต้นไป และจะไปสิ้นสุดเมื่อราคาใกล้กับราคาหน้าโรงแยกก๊าซ คือ 24.82 บาทต่อก.ก. ซึ่งการพิจารณาต้องขึ้นอยู่กับ กบง.ตัดสินใจ
 
"เบื้องต้นคง ต้องปล่อยให้แอลพีจีครัวเรือนสูงกว่าแอลพีจีขนส่ง ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพราะราคาไม่ต่างกันนัก จึงน่าจะไม่มีปัญหาลักลอบข้ามกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นอาจมีปัญหา จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบและควบคุมไม่ ให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ขณะที่ราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม เบื้องต้นราคาตลาดโลกปรับลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 30.13 บาทต่อก.ก. เป็นราคาชนเพดานที่ กพช.กำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้งหากราคาตลาดโลกปรับลดมาอยู่ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาจำหน่ายจะต่ำกว่า 30.13 บาทต่อก.ก.แน่นอน" นายสุชาลีกล่าว