จับตา "ส่งออก" หนุนเศรษฐกิจไทย

 จับตา "ส่งออก" หนุนเศรษฐกิจไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)ของไทยในไตรมาส 4/2556 ขยายตัว 0.6%YOY (เทียบ กับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า) ชะลอลงจาก 2.7%YOY ในไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.9% 
 
สาเหตุมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนอ่อนแอกว่าที่คาด การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 4 หดตัวถึง 4.5%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งซื้อรถยนต์ในโครงการรถคันแรกในไตรมาส 4/2555 ซึ่งหากไม่นับรวมการบริโภคสินค้าในหมวดการขนส่งการบริโภคภาคเอกชนหดตัว 0.4%YOY โดยการชุมนุมทางการเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ผู้บริโภคชะลอการบริโภคออกไป 
 
นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสูงถึง 13.1%YOY โดยการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวถึง 15.4% YOY ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเร่งลงทุนในปีก่อนหน้า การส่งออกที่ชะลอตัวทำให้ไม่ต้องเร่งลงทุนขยายกำลังการผลิตมากนัก 
 
ประกอบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์การเมืองและ การลงทุนด้านการก่อสร้างหดตัว 4.6%YOY หลังจากที่ขยายตัวราว 7%YOY ในช่วง 3 ไตรมาสแรกหลังจากที่ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอตัวรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ต้องล่าช้าออกไป 
 
ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีกว่าที่คาด เนื่องจากการ เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนในไตรมาส 4/2556(ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธ.ค.ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบฯลงทุนอยู่ที่ 27.2% ของงบประมาณลงทุน ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2555 ซึ่งมีอัตราการเบิกจ่ายที่ 14.6% ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐในไตรมาส 4/2556 หดตัวเพียง 4.7%YOY ลดลงจาก 16.2%YOY ในไตรมาส 3 และทำให้ทั้งปี 2556 การลงทุนภาครัฐขยายตัวได้ 1.3%YOY 
 
ส่วนการลงทุนภาครัฐในปี 2557 อาจต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม เนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนในไตรมาส 4/2556 ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ทำให้งบฯลงทุนที่เหลือในปีงบประมาณ 2557 มีน้อยลงกว่าที่คาดไว้ 
 
จับตาดูการส่งออกซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2557 การใช้จ่ายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวจากปีก่อนเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริโภคและลงทุนของภาคเอกชนรวมไปถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่จะล่าช้า
 
ดังนั้นหากการส่งออกไม่ขยายตัวตามที่คาดไว้จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่คาดเช่นเดียวกัน