กรมส่งเสริมการค้าฯเตรียมประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลก ประเมินตัวเลขส่งออกปลาย พ.ค.นี้

 กรมส่งเสริมการค้าฯเตรียมประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลก ประเมินตัวเลขส่งออกปลาย พ.ค.นี้ 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ราวปลายพฤษภาคม 57 จะจัดประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์การค้า ภายใต้ปัจจัยที่ยังมีอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมรับสถานการณ์ ปรับแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ขณะเดียวกันได้ประชุมและมอบนโยบายเชิงปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยทูตพาณิชย์) ที่เดินทางพาผู้ซื้อต่างประเทศมาไทยกลางมีนาคมไปแล้วในช่วงงานแสดงสินค้า TIFF 2014 และงาน BIFF & BIL 2014 "ทูตพาณิชย์จะรายงานสถานการณ์ในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา โอเชียเนีย นำเสนอผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ตามปีงบประมาณ 57 ที่ได้ดำเนินงานไป ตลอดจนผลของการกำชับให้ใช้กลยุทธ์การทำการค้าแบบเคาะประตูบ้านของผู้ซื้อต้นทางมากขึ้น การประสานกับผู้ส่งออกไทย และการตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้า ปัญหาและอุปสรรคใด เพื่อบรรลุเป้าหมายผลักดันการส่งออกของไทยให้เพิ่มขึ้น 5%" นางนันทวัลย์กล่าว
 
สำหรับการประชุมผู้ช่วยทูตพาณิชย์ได้ตอกย้ำถึงแนวนโยบายและโครงการสำคัญ ในโอกาสที่เดินทางมาไทย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรรอบด้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสำคัญในการก้าวขึ้นสู่งานที่เข้มข้นในระดับสูงต่อไป ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ผู้ช่วยทูตพาณิชย์การให้ความสำคัญกับการขยายและรักษาเครือข่ายผู้นำเข้ารายใหญ่ โดยออกไปพบและหารือแนวโน้มสินค้า/บริการที่มีศักยภาพ รวมถึงความต้องการสินค้า/บริการไทยในตลาดที่รับผิดชอบดูแล "เน้นการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในเขตความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแสดงสินค้าที่กรมเข้าร่วม โดยพูดคุยสอบถามแนวโน้มสินค้า/บริการของผู้เข้าร่วมงานจากไทย (Thai Exhibitors) ที่ได้รับความสนใจ รวมทั้งศึกษารูปแบบงานและคูหา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านั้น ให้ผู้ช่วยทูตร่วมเดินทางไปกับทูตพาณิชย์ทุกครั้ง ในกรณีที่ไปเยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่สำคัญในเขตอาณาความรับผิดชอบ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมร่วมกันและลูกจ้างท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและเกิดผลสำเร็จสูงสุด"
 
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงแผนงานภาพรวมในการส่งเสริมการส่งออกแบบคลัสเตอร์รายกลุ่มสินค้า โครงการ และกิจกรรมที่สำคัญของกรม ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ และสินค้า/บริการเป้าหมายของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) โครงการ SMEs Proactive การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ thaitrade.com เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทเครือสหพัฒนพิบูล และโรงงานข้าวนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทธนูลักษณ์ ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์มากมาย และมีตลาดส่งออกหลักคือ สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าและการแสวงหาวัตถุดิบการผลิต
 
การเข้าเยี่ยมชมโรงงานข้าวนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงงานปรับปรุงคุณภาพ และผลิตข้าวถุงภายใต้ยี่ห้อข้าวตราฉัตร ของบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน สามารถผลิตข้าวได้ 1,080,000 ตันต่อปี และมีโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่รองรับปริมาณสินค้าได้ถึง 3,600 ตันต่อวัน ในปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิตไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตข้าวและจัดจำหน่ายข้าวในประเทศกัมพูชา