เบรกน้ำมันขวด-ยาฆ่าแมลง-นมผงโขกราคา สต๊อกพุ่งพณ.ชะลอนำเข้าปาล์มดิบ

 เบรกน้ำมันขวด-ยาฆ่าแมลง-นมผงโขกราคา สต๊อกพุ่งพณ.ชะลอนำเข้าปาล์มดิบ 

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มมีมติเมื่อปลายเดือนก.พ. ให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 20,000 ตันจากมาเลเซีย เนื่องจากสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ และจะชะลอไว้ก่อน เพราะล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตปาล์มดิบในเดือนนี้จะออกสู่ตลาดมากขึ้น และจะส่งผลให้สต๊อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 1.3 แสนตัน จะเพิ่มเป็น 1.9 แสนตันในเดือนมี.ค. ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและจะไม่ขาดแคลนแน่นอน แต่หากผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก็พร้อมที่จะนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ ทันที
 
สำหรับราคาน้ำมันปาล์มดิบที่มาเลเซียขณะนี้กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 29 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ก.ก.ละ 28 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศก.ก.ละ 31 บาท ส่วนที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดโดยสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มได้ยื่นขอปรับราคา น้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตรเพิ่มขึ้นจากราคาเพดานที่ขวดละ 42 บาท เป็นขวดละ 45-46 บาทนั้น กรมการค้าภายในไม่อนุมัติให้ปรับราคา เพราะผู้ผลิตยังคงมีสต๊อกเดิมในราคาเดิมสามารถผลิตในราคาเดิมได้ต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุถุงจำหน่ายในราคาลิตรละ 40 บาท
 
นายสมชาติกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาสินค้าเข้ามาแล้ว ได้แก่ ยาปราบศัตรูพืช และนมผง ซึ่งกรมยังไม่อนุมัติให้ปรับราคา โดยเฉพาะนมผง ที่มีการเปลี่ยนการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นแทนทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม สูงขึ้นจากเดิมที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ที่ได้มีการทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับไทย อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวออกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และให้แสดงในตัว สินค้าให้ชัดเจนว่านำเข้านมผงจากประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อแยกชนิดของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน หากเป็นเช่นนั้นก็สามารถส่งต้นทุนมาให้กรมการค้าภายในพิจารณาราคาใหม่ ซึ่งการทำในลักษณะดังกล่าวจะมีความชัดเจนมากกว่าและดูแลผู้บริโภคได้อีกทาง หนึ่ง โดยกรมจะมีราคากลางที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว
 
นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่ยังไม่นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น เพราะการนำเข้าจะมีผลกระทบต่อราคาผลปาล์มของเกษตรกร