พาณิชย์ เบรกขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด หลังผู้ผลิตขอปรับเพดานราคาควบคุมจาก42บาท เป็น45-46 บาท

 พาณิชย์ เบรกขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด หลังผู้ผลิตขอปรับเพดานราคาควบคุมจาก42บาท เป็น45-46 บาท 

 นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันปาล์มในไทย ว่า  ได้ชะลอการยื่นมติคณะกรรมการน้ำมันปาล์มขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 2 หมื่นตันจากมาเลเซีย เนื่องจากแนวโน้มน้ำมันปาล์มล็อตใหม่อีก 1.9 แสนตันจะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมนี้ ทำให้ภาวะน้ำมันปาล์มดิบตรึงตัวที่มีสต็อก 1.38 แสนตัน/เดือน คลายตัวลง  พร้อมกับไม่เห็นชอบให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม(ขวด)เพื่อการบริโภค ปรับเพิ่มราคาตามที่ผู้ผลิตยื่นเรื่องขอปรับเพดานราคาควบคุมขวด(ลิตร)ละ 42 บาท เป็น 45-46 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ยังติดตามสถานการณ์ราคาและสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ หากพบว่าตรึงตัวก็อาจต้องทบทวนการยื่นขอครม.นำเข้า หรือ หากปริมาณล้นตลาด ก็จะขอให้กระทรวงพลังงานปรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก B4 เป็น B7 โดยสต็อกสมดุลในประเทศต้องเกินเดือนละ 2 แสนตัน นอกจากนี้ ไม่อนุมัติการปรับเพิ่มราคานมผง และยาปราบศัตรูพืช ตามที่ผู้ผลิตยื่นเสนอ แต่ผ่อนปรนให้ออกเป็นสินค้าใหม่แทน
 
นายสมชาติ กล่าวถึงการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวในโกดังข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำ 800 โรงสี และคลังกลางอีก 1,700 แห่ง แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม และกำหนดให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์