พาณิชย์ถกหอการค้าปรับแผนพยุงส่งออก

 พาณิชย์ถกหอการค้าปรับแผนพยุงส่งออก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 19 - 20 พฤษภาคมนี้ กรมฯ ได้เชิญทูตพาณิชย์ 64 แห่งทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 30 องค์กร เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการค้าสินค้าและบริการ เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกและหามาตรการเร่งรัดผลักดันการส่งออกช่วงครึ่งหลังของปี 57 และปี 58 ทั้งนี้ในการประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม จะเปิดโอกาสให้ทูตพาณิชย์ทั้ง 9 ภูมิภาค เช่น ภูมิภาคอาเซียน,  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย  จีน ซึ่งรวมทั้งฮ่องกงและไต้หวัน, เอเชียใต้, อเมริกาเหนือ, ลาตินอเมริกา, ยุโรป, เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เป็นต้น เพื่อประเมินสถานการณ์ คณะทำงานบุกเบิกตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนวันที่ 20 พฤษภาคม จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกและมาตรการเร่งรัดผลักดันการส่งออกช่วงครึ่งหลังของปี 57 และปี 58 พร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
          อย่างไรก็ตาม สำหรับเป้าหมายการส่งออกรายตลาดในปี 57 นั้น ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) มีสัดส่วน 25% ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งไทยตั้งเป้าส่งออกอาเซียนไว้ที่ 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ขยายตัว 8%, ตลาดจีน 28,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรือ ขยายตัว 3%, อินเดีย 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ขยายตัว 3%, ตะวันออก กลาง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ ขยายตัว 5% ตลาดรัสเซียและซีไอดอส 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ขยายตัว 8%, แอฟริกา (57 ประเทศ) 9,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ขยายตัว 5%