อาเซียนจี้ 4 ชาติ ลดภาษีสินค้าเหลือ 0%

 อาเซียนจี้ 4 ชาติ ลดภาษีสินค้าเหลือ 0%

    อาเซียน จี้ 4 ชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ลดภาษีสินค้าให้เหลือ 0% ภายในปี 58 รับเปิดเออีซี หลังอาเซียนเดิม 6 ประเทศลดเป็น 0% ตั้งแต่ปี 53 ไทยสบช่องจี้อินโดนีเซียแก้ปัญหานำเข้าพืชสวน และขอให้ฟิลิปปินส์เร่งนำเข้าไก่สด 
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของ อาเซียน ครั้งที่ 15 วันที่ 9-13 มิ.ย.57 ที่เชียงใหม่ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียนที่จะต้องเปิดเสรีเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 โดยที่ประชุมผลักดันให้กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม ต้องยกเลิกภาษีในส่วนที่เหลือให้เหลือ 0% ภายในปี 58 หลังจากสมาชิกเดิม 6 ประเทศ คือ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ลดภาษีนำเข้าเป็น 0% ไปแล้วตั้งแต่ปี 53 ซึ่งจะทำให้ภาษีการค้าสินค้าในอาเซียนไม่มีอีกต่อไป
 
นอกจากนี้ อาเซียนหารือเพื่อหาแนวทางขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษีที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ระหว่างกัน ซึ่งไทยได้หยิบยกและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามาตรการขออนุญาตนำเข้าพืชสวนของอินโดนีเซีย เพราะกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยไปยังอินโดนีเซีย รวมถึงจะขอความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตนำเข้าไก่สดของฟิลิปปินส์ หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ปลดล็อกยกเลิกการห้ามนำเข้าแล้ว
 
นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นอื่นๆ อาเซียนได้หารือถึงการเร่งรัดด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรีในกลุ่มอาเซียนภายในปี 58 โดยเฉพาะการเริ่มเจรจาจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออก และการจัดทำคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านมาตรการ ทางการค้าทั้งหมดของทุกอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้อาเซียนกำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 58.