ชีพจรโลกธุรกิจ

 ญี่ปุ่นปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าเกษตร

 
นายไผท สุขสมหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงผลการศึกษานโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรของญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นกำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากความเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตร มาเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตร เพื่อรองรับการเปิดความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) พร้อมๆไปกับการเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยตั้งเป้าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง ให้เป็น 1 ล้านล้านเยน ในปี 2563 ซึ่ง สคร.มีความเห็นว่า การปรับตัวของญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการปรับตัวจากการที่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เริ่มมีคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เกาหลีใต้ และจีน ประกอบกับการที่ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเตรียมทำความตกลงทีพีพี ซึ่งสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น จะได้รับผลกระทบอย่างมาก
 
ไบกอนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 
นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด ผู้ทำตลาดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ภายใต้แบรนด์ “ไบกอน” และโลชั่นทากันยุง ภายใต้แบรนด์ “ออฟ” เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมกิจกรรมเพื่อสังคม “BAYGON ANTI DENGUE DAY 2014 -ไบกอน ต้านภัยร้าย จากไข้เลือดออก ปลอดภัยทุกครอบครัว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในการกำจัดยุงลาย และวิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยบริษัทมองว่าในช่วงปลายไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงจะเติบโตดีกว่าทุกช่วงฤดู ทั้งนี้บริษัทคาดว่าในปี 2557 นี้ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงน่าจะเติบโตประมาณ 10% จากปี 2556 โดยแบรนด์ไบกอนยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 34% ครองความเป็นเจ้าตลาดอันดับ 1 มาโดยตลอด
 
กระชับสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
 
ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นายฮัมดาน ทาฮา รมช.การท่องเที่ยวและโบราณสถาน รัฐปาเลสไตน์ และคณะ ได้เข้าพบและเยี่ยมเยือนคณะทำงานของกรมการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทยและรัฐปาเลสไตน์ โดยปาเลสไตน์ต้องการประสานให้ทางไทยช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของปาเลสไตน์ ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ขณะที่ปาเลสไตน์เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทางด้านการท่องเที่ยว และเสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและรัฐปาเลสไตน์ให้มากขึ้น การกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสานต่อความตั้งใจของทั้งไทยและอาเซียน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน
 
สถานการณ์ใช้ไฟ้ภาคใต้เป็นปกติ
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า การผลิตและส่งไฟฟ้าของภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2557 เป็นปกติ สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเพียงพอ โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้เท่ากับ 2,260.29 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 19.26 น. ซึ่งโรงไฟฟ้าทุกโรง สามารถเดินเครื่องได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง