รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปก่อน ยืนยันจำเป็นต้องปรับขึ้น

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปก่อน ยืนยันจำเป็นต้องปรับขึ้น

 
       นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนว่า จะไม่ทันวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยอาจเลื่อนเป็นเดือนถัดไป เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เชื่อว่าจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้น้อย หากไม่มีการปรับจะเป็นการเอาเปรียบผู้มีรายได้น้อย อาทิ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแทกซี่ เพราะมีการนำเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนราคาก๊าซ LPG โดยแนวทางช่วยเหลือ ใช้รูปแบบการชดเชยผ่านผู้จำหน่ายก๊าซ ด้วยการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ซื้อจะได้ราคาเดิม ขณะที่คนรายได้สูงที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องซื้อในราคาที่ปรับขึ้น และใน 16.30 น.วันนี้จะประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กนง.)ถึงรายละเอียดการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนอีกครั้ง