ขอยกเว้นค่าวีซ่าทัวร์จีน

 ขอยกเว้นค่าวีซ่าทัวร์จีน

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ในการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีแนวโน้มฟื้นกลับมาได้เร็วที่สุด ภาคเอกชนได้เสนอมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า (Visa Fee) ซึ่งอยู่ที่ 1,000 บาทต่อคน ให้กับนักท่องเที่ยวจีน โดยให้จัดทำเป็นนโยบายระยะสั้นราว 1 ปี โดยให้พิจารณาการใช้วิธีนี้กระตุ้นตลาด เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ไม่ให้ควรเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบถาวร ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ เคยศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือยกเว้นการทำวีซ่ามาไทย (Free Visa) ซึ่งอยู่ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ฝ่าย คือ คนไทยจะได้เดินทางไปจีนโดยไม่ใช้วีซ่า ภาคเอกชนยังไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าการทำวีซ่า ช่วยคัดกรองด้านความมั่นคงของประเทศ หากการเปิดให้ยกเลิกวีซ่า จะนำมาซึ่งกลุ่มที่สร้างปัญหาอาชญากรรม เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหลวงเงินคนไทย
 
นางศรีสุดา วณภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.จะนำภาคธุรกิจเอกชนท่องเที่ยว เข้าร่วมงานปักกิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนลทัวริสซึ่ม เอ็กซโป วันที่ 27-29 มิ.ย. ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์รายการใหญ่ของจีน และมีผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมงาน 29 ราย อาทิ บริษัททัวร์และโรงแรมกลุ่มละ 10 ราย โรงพยาบาล 2 แห่ง ถือเป็นโอกาสดีในการนำภาคธุรกิจไ ปชี้แจงกับคู่ค้าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันในไทย ข้อเสนอของภาคเอกชน ที่ต้องการให้มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ตลาดจีน ททท.เห็นด้วย แต่ประเมินว่าควรเป็นมาตรการที่ช่วยฟื้นภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตลาดจีน แต่ควรเป็นมาตรการระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะคู่แข่งไทยในตลาดจีน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอาเซียน รวมทั้งประเทศยุโรปที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบเดินทางไป ก็ยังไม่ได้ยกเว้นการทำวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน.