อสังหาฯ เปิดขายใหม่เดือน พ.ค. พุ่ง 40% ส่วนใหญ่อาคารชุด ราคา 1-3 ล.

 อสังหาฯ เปิดขายใหม่เดือน พ.ค. พุ่ง 40% ส่วนใหญ่อาคารชุด ราคา 1-3 ล.

"ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ" เผยเดือน พ.ค. มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 8,412 หน่วย เพิ่มขึ้น 40% จากเดือน เม.ย. พบส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด ราคา 1-3 ล้านบาท แต่กลับมีอัตราการขายเฉลี่ยที่ 16% น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ขายได้ 17% ต่อเดือน...
 
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค. 2557 ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีการเปิดตัวลดลงจากเดือน เม.ย. เพียง 1 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 40% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 42% โดยจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 8,412 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 40% ซึ่งมีจำนวน 6,013 หน่วย
 
เนื่องจากมีโครงการเปิดใหม่ในเดือนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุด มีขนาดโครงการขนาดปานกลางถึงค่อนข้างขนาดใหญ่ หรือมีหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 323 หน่วย และส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโดยผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และโครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน จึงทำให้ถึงแม้ว่าจำนวนโครงการลดลง แต่จำนวนหน่วยขาย และมูลค่ากลับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างสูง
 
สำหรับประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,750 หน่วย (44.6%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,197 หน่วย (38.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 852 หน่วย (10.1%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด โดยมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 42% ซึ่งมีมูลค่า 18,721 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ สินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นราคาปานกลางถึงค่อนข้างราคาแพง โดยมีระดับราคา 1-3 ล้านบาท 66% รองลงมา คือ ที่ราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 17% และ อันดับ 3 ที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 16% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขาย พบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 16% ซึ่งจากลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ที่มีอัตราการขายได้ที่ 17% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนหน่วยขายได้มากสุดอันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 1,716 หน่วย ขายได้แล้ว 466 หน่วย (27%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 784 หน่วย ขายได้แล้ว 281 หน่วย (36%) และอันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 271 หน่วย ขายได้แล้ว 123 หน่วย (45%).