อุตสาหกรรมเบรกประมูลสร้างศูนย์ฯ โคราช หลัง สตง.ส่งเรื่อง 'ประยุทธ์' ตรวจสอบ

 อุตสาหกรรมเบรกประมูลสร้างศูนย์ฯ โคราช หลัง สตง.ส่งเรื่อง 'ประยุทธ์' ตรวจสอบ

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่จะเข้าประกวดรับเหมาก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา หรือ One Stop Service วงเงินประมาณ 194.6 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดประมูล 30 มิถุนายนนี้ ให้ชะลอออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยขณะนี้ได้ชะลอการเปิดประมูลก่อสร้างออกไปก่อนเพื่อให้เคลียร์ปัญหาถูกร้องเรียน ขณะเดียวกันจะตั้งกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณการลงทุนประจำปี 2557 อยู่แล้ววงเงิน 194.6 ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี
 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้ถูกข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมทำหนังสือร้องเรียนไปยัง สตง.และล่าสุด สตง.ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมทำหนังสือลงวันที่ 19 มิถุนายนแจ้งไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบและทบทวนโครงการก่อสร้างอาคารสร้าง One Stop Service จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 194.6  ล้านบาทต่อไป