เอสเอ็มอียิ้มรับออร์เดอร์ฟื้น

 เอสเอ็มอียิ้มรับออร์เดอร์ฟื้น 

       นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (เอทีเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากคู่ค้าในประเทศ และคู่ค้าต่างชาติแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ชะลอคำสั่งซื้อและเชื่อว่า ภายใน 2 เดือนนี้ จะมีคู่ค้าต่างชาติที่เคยหันไปสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่น กลับมาซื้อสินค้าจากไทยอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเชื่อมั่นในสถานการณ์ไทยมากขึ้น และภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มดีขึ้น สำหรับสินค้าที่มีคำสั่งซื้อกลับมาเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค และมีสินค้าอีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือ สินค้าเกี่ยวกับสปา กลุ่มสุขภาพ เนื่องจากคนมีความรู้สึกสบายใจขึ้น จึงหันมาซื้อสินค้าในกลุ่มสุขภาพ เพราะปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยในแต่ละปี มียอดคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยมีความพร้อม ยกเว้นบางรายมีปัญหาแหล่งเงินทุน หรือการทำตลาด ในช่วงต้น  ทางสมาคมฯ ก็จะมีการแนะนำ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสนับสนุนฯ เอสเอ็มอี ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เข้าพบกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันต่อข้อเสนอต่าง ๆ เช่น ตั้งกองทุนเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรัฐร่วมกับเอกชน, เตรียมพร้อมเอสเอ็มอีสู่ตลาดอาเซียน, พัฒนาแรงงานภาคบริการและภาษา, การส่งเสริมสำหรับเอสเอ็มอี, การประเมินศักยภาพเพื่อปรับตัวสู่สากล, การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสามจี และการตั้งจุดกระจายสินค้าเอสเอ็มอีภายในประเทศ ลักษณะเป็นเอสเอ็มอีพลาซ่า หรือเอสเอ็มอี เซ็นเตอร์ รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแสวงหาโอกาสในการขายสินค้าได้ตลอดปี ซึ่งอยู่ระหว่างรอนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป