การบริโภคภายในประเทศยังซึม

 การบริโภคภายในประเทศยังซึม

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศขณะนี้ยังคงไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร โดยสาเหตุมาจากประชาชนยังคงประหยัดการใช้จ่าย เนื่องจากภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง และอีกปัจจัยมาจากการท่องเที่ยว ที่ขณะนี้เข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น ทำให้การจำหน่ายสินค้าและการบริการต่างๆ ลดลงไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตามต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศ การลงทุนและการท่องเที่ยว เพราะ 3 ส่วนนี้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ให้ขยายตัว
 
“ภาพรวมการส่งออก 5 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าติดลบ 1.22% แต่เมื่อดูในรูปของค่าเงินบาทที่ได้รับกลับโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 230,000 ล้านบาท ซึ่งจีดีพีคิดจากเงินบาทส่วนนี้ จึงถือว่าไปได้ดีแล้วและไม่เห็นด้วยที่จะพยายามผลักดันการส่งออก มาทดแทนการบริโภคในประเทศที่หายไป เพราะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถาวร จีดีพีที่โตแบบแข็งแกร่ง ต้องมองการบริโภคในประเทศ การลงทุน และการท่องเที่ยว เพราะสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ”
 
ทั้งนี้ ส.อ.ท.จะต้องติดตามการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงไฮซีซั่น ที่จะเริ่มช่วงเดือน ก.ย.นี้ว่าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากปกติแล้วห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารส่วนหนึ่ง อาศัยยอดการขายจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 40% ดังนั้น ระยะนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนการลงทุนคาดว่าจะดีขึ้น หลังมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)
 
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. กล่าวว่า อุตสาหกรรมรถยนต์จะต้องติดตามช่วงไตรมาส 4 ว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ จึงจะชี้ชัดสัญญาณการบริโภคในประเทศได้ เนื่องจากแม้ว่าขณะนี้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาจะได้รับเงินจำนำข้าวแล้ว แต่ก็ต้องนำไปเคลียร์หนี้สินต่างๆ ก่อน การซื้อรถยนต์จึงจะมาเป็นลำดับท้ายๆ.